Letra I e Gjonit 2:10

Letra I e Gjonit 2:10

shkandull – Gjëja e parë që duhet vënë në dukje është se emri skavndalon [skandalon] dhe folja skandalivzw [skandalizw] janë fjalë të literaturës biblike, siç vë në dukje Gustav Stählin (në Theological Dictionary of the New Testament, vëll. 7, f. 344): “Qoftë formalisht e qoftë materialisht, përdorimi në BR i skavndalon [skandalon] dhe skandalivzw [skandalizw] është i kontrolluar ekskluzivisht nga mendimi dhe gjuha e BV dhe e judaizmit. Se sa larg janë këto fjalë nga mendimi grek, mund të shihet jo vetëm nga mungesa e tyre në literaturën greke, por edhe nga nevoja që ndiejnë vazhdimisht etërit [e kishës] për të shpjeguar kuptimin e skavndalon [skandalon] në BR.” Me fjalë të tjera, fjala vjen nga përdorimi grek, por përmbajtja e saj dhe çfarë ajo shpreh ka më tepër një kuptim biblik apo teologjik. Më specifikisht, emri skavndalon [skandalon] në kuptimin e vet të parë do të thotë “shkrehës” në një mjet për të zënë shpendë apo kafshë, e prej këtu “çark”, “grackë”, “kurth”, dhe kështu është përdorur te Rom.11:9 (cit. i Psalmit 69:22), paralelisht me pagiv~ [pagis] (specifikisht “bat” për të kapur zogj, por edhe “lak”, “çark” apo “kurth”) dhe qhvra [qhra] (specifikisht “gjah”, “pre”, e prej këtu “lak” apo “kurth”). I lidhur me këtë është përdorimi i emrit edhe në kuptimin “pengesë” (shih Lev. 19:14, LXX), që në BR pasqyrohet specifikisht në ndërtimet pevtran skandavlou  [petran skandalou] “shkëmb pengese” (Rom.9:32a; 1 Pje. 2:7), si sinonim me provskomma [proskomma] “pengim” (G. Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New Testament [Edinburgh: T&T Clark, 1936], skavndalon [skandalon]).           
       Prej këtu, fjala ka kaluar në përdorim figurativ, për të treguar një veprim apo rrethanë që e shtyn dikë të veprojë në kundërshtim me sjelljet, veprimet apo bindjet e veta, si “tundim për mëkat” apo “ndjellje/joshje” për largim nga besimi, besim të rremë etj. (William Arndt, Frederick W. Danker, and Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. [Chicago: University of Chicago Press, 2000], skavndalon [skandalon] 1), ose si “diçka që e shtyn dikë të mëkatojë” (Johannes P. Louw, and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains, electronic ed. of the 2nd edition [New York: United Bible Societies, 1996], 88.306). Në këtë kuptim është përdorur emri te Mat. 13:41,18:7; Rom. 14:13.          
       Ngjashëm me këtë, emri përdoret edhe për të treguar diçka që shkakton fyerje apo përçmim dhe që rezulton në kundërvënie, mospëlqim apo armiqësi, si “gabim”, “faj” (William Arndt, Frederick W. Danker, and Walter Bauer, vep. cit., skavndalon [skandalon] 2), ose “fyerje” (Johannes P. Louw, and Eugene Albert Nida, vep. cit., 25.181).         
       Edhe folja skandalivzw [skandalizw] në kuptimin e vet të parë do të thotë “vendos një kurth”. Prej këtu, është sugjeruar që folja do të thotë “shkaktoj pengimin” e dikujt, por ky përdorim nuk shfaqet në BR (Johannes P. Louw, and Eugene Albert Nida, vep. cit., 88.304) dhe është vënë në diskutim nga J. H. Moulton and G. Milligan (në Vocabulary of the Greek Testament [London: Hodder & Stoughton, 1930; Peabody, MA: Hendrickson, 1997], zëri skandalivzw [skandalizw]), të cilët nënvizojnë se ideja e foljes është “ngritja e një kurthi” e jo aq e “vënies së një pengese”.            
       Ndërsa në përdorimin figurativ, skandalivzw [skandalizw], më së pari, do të thotë: “të shkaktosh rënien e dikujt, të shtysh në mëkat (mëkati mund të konsistojë në shkeljen e ligjit moral, në mosbesim apo në pranim të mësimeve të rreme)” (William Arndt, Frederick W. Danker, and Walter Bauer, vep. cit., skandalivzw [skandalizw] 1; kështu edhe Johannes P. Louw, and Eugene Albert Nida, vep. cit., 88.304). Ky kuptim i foljes mund të shihet qartë në fjalët e Jezusit te Mat.5:29-30, 18:8-9.           Po ashtu, folja skandalivzw [skandalizw] do të thotë “të shokosh me fjalë apo me veprime, të fyesh, të zemërosh, të shokosh” dikë (William Arndt, Frederick W. Danker, and Walter Bauer, vep. cit., skandalivzw [skandalizw] 2; kështu edhe Johannes P. Louw, and Eugene Albert Nida, vep. cit., 25.179). Ky kuptim i foljes mund të qëndrojë te Mat. 15:12; 17:27.         
       Duke u ndalur te përdorimi nga Gjoni këtu, përkthimet në shqip e japin këtë emër si vijon: Kristoforidhi “shkandull”; DSF “asgjë që ta bëjë të gabojë” [por gjithandej e jep “shkandull”]; CHC “shkandulli”; LIM, ABS “skandal”; Së Bashku “pengesë”. Nga këto propozime, përkthimi “pengesë”, megjithëse mund të qëndrojë në kuptimin bazë të emrit, është i përgjithshëm dhe nuk i përgjigjet plotësisht peshës që mbart emri në përdorimin e BR, ku çështja me këtë term “është marrëdhënia me Perëndinë” (Gustav Stählin, Theological Dictionary of the New Testament, vëll.7, f. 345). Përkthimi “skandal”, pavarësisht ngjashmërisë në dukje me emrin grek, nuk mbart kuptimin që shpreh emri skavndalon [skandalon]. Sipas përshkrimit që jep Fjalori i Gjuhës Shqipe (2006), emri “skandal” do të thotë “vepër, veprim a sjellje që shkel në mënyrë të turpshme e të hapur ligjet, rregullat, moralin shoqëror etj. dhe që ngjall zemërimin e të gjithëve: plasi një skandal.”, dhe ky kuptim nuk qëndron në përdorimin e skavndalon [skandalon]. Përkthimi “shkandull”, jo vetëm që i përgjigjet emrit grek skavndalon [skandalon] (shih Konstandin Kristoforidhi, Fjalor shqip-greqisht, transkriptuar dhe përpunuar nga Aleksandër Xhuvani [Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë e i Filologjisë, 1961]), por pasqyron një traditë përkthimore dhe shpreh të njëjtin kuptim që mbart emri grek në përdorimin biblik, siç pasqyrohet në përshkrimin që jep Fjalori i Gjuhës Shqipe (2006) për emrin “shkandu/ll,-lli”, kuptimi 1: “fjalë a veprim që të çon në mëkat; shembull i keq”. Kështu, ajo që po thotë Gjoni është se ai që e do vëllain e vet, rri në sferën e dritës dhe jo të errësirës (mëkatit) dhe duke jetuar në dritë, pra në dashurinë për vëllezërit, në të nuk ka asgjë, qoftë fjalë, mendim apo veprim, që e çon të mëkatojë.
0.0089
2.21 MB
Rreth projektit
Pyetje të shpeshta
Regjistrohu
Shënime
Profili
Librat e Biblës
 1. Besëlidhja e Vjetër
 2. Zanafilla
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
 3. Eksodi
 4. Levitiku
 5. Numrat
 6. Ligji i Përtërirë
 7. Jozueu
 8. Gjyqtarët
 9. Ruta
 10. I i Samuelit
 11. II i Samuelit
 12. I i Mbretërve
 13. II i Mbretërve
 14. I i Kronikave
 15. II i Kronikave
 16. Ezra
 17. Nehemia
 18. Esteri
 19. Jobi
 20. Psalmet
 21. Fjalët e Urta
 22. Predikuesi
 23. Kënga e Këngëve
 24. Isaia
 25. Jeremia
 26. Vajtimet
 27. Ezekieli
 28. Danieli
 29. Hosea
 30. Joeli
 31. Amosi
 32. Abdia
 33. Jonai
 34. Mikea
 35. Nahumi
 36. Habakuku
 37. Sofonia
 38. Hagai
 39. Zakaria
 40. Malakia
 1. Besëlidhja e Re
 2. Ungjilli sipas Mateut
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  6

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  7

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  8

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  9

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  12

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  13

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758
  14

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  15

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
  16

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
  17

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  18

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  19

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  20

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  21

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  22

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  23

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
  24

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
  25

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  26

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475
  27

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
  28

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
 3. Ungjilli sipas Markut
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
  5

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556
  7

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  8

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  9

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  10

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  12

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  13

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  14

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
  15

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  16

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
 4. Ungjilli sipas Lukës
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
  6

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
  7

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  8

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556
  9

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
  12

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
  13

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  14

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  15

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  16

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  17

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  18

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  19

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  20

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  21

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  22
  23
  24
 5. Ungjilli sipas Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071
  7

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253
  8

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
  9

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
  12

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  13

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  14

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  15

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  16

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  17

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  18

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  19

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  20

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  21

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
 6. Veprat e Apostujve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  6

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415
  7

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
  8

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  9

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  12

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  13

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  14

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
  15

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
  16

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  17

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  18

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
  19

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
  20

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  21

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  22

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  23

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  24

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  25

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  26

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  27

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  28

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 7. Letra drejtuar Romakëve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  7

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  8

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
  9

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  12

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  13

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314
  14

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  15

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  16

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
 8. Letra I drejtuar Korintasve
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  5

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  7

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  8

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  9

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  11

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  12

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  13

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  14

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  15

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758
  16

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
 9. Letra II drejtuar Korintasve
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
 10. Letra drejtuar Galatasve
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  2

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  6

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
 11. Letra drejtuar Efesianëve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  6

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
 12. Letra drejtuar Filipianëve
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  2

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
 13. Letra drejtuar Kolosianëve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
 14. Letra I drejtuar Selanikasve
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  5

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
 15. Letra II drejtuar Selanikasve
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
 16. Letra I drejtuar Timoteut
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  2

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516
  5

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  6

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
 17. Letra II drejtuar Timoteut
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
 18. Letra drejtuar Titit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516
  2
  3
 19. Letra drejtuar Filemonit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
 20. Letra drejtuar Hebrenjve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
 21. Letra e Jakobit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
 22. Letra I e Pjetrit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314
 23. Letra II e Pjetrit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
 24. Letra I e Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
 25. Letra II e Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
 26. Letra III e Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415
 27. Letra e Judës
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
 28. Zbulesa
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  7

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  8

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  9

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  10

  Zgjidhni vargun

  1234567891011
  11

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819
  12

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  13

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  14

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  15

  Zgjidhni vargun

  12345678
  16

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  17

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  18

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  19

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  20

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415
  21

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  22

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021