Letra drejtuar Romakëve 3:25

Letra drejtuar Romakëve 3:25

Vendshlyerje - Emri grek ἱλαστήριον [|ilasthrion] (jo ἱλασμός [|ilasmos]“shlyerje pajtuese”) përdoret te LXX (Septuaginta) si përkthim i termit hebraik כַּפֺּרֶת[kapporet], i cili i referohej kapakut prej ari me dy kerubinët që ishte i vendosur mbi Arkën e Besëlidhjes (krh. Eks 25:17-22) dhe ku ishte prania e Jahveh-ut e ku bëhej shlyerja për mëkatet e popullit (Lev 16:2, 13-15). Emri hebraik lidhet me foljen כפר [kafar] “mbuloj”, por në varësi të objektit, folja merr kuptimin “shlyej” apo “pajtoj/qetësoj” (shih BDB, HALOT, CDCH). Kështu, כַּפֺּרֶת [kapporet] merr kuptimin e vendit ku bëhet shlyerja për mëkatet apo e vendit ku bëhet pajtimi/qetësimi i Jahveh-ut.  Emri ἱλαστήριον [|ilasthrion], me të cilin e përkthen gjithandej në greqisht LXX (Septuaginta), me përjashtim të 1 Kr 28:11, ku përdoret ἱλασμός [|ilasmos], sipas BDAG, shfaqet “në literaturën greko-romake për të treguar diçka që shërben si mjet për të rifituar mirëdashjen e një hyjnie; konkretisht një ‘mjet pajtimi apo shlyerjeje, dhuratë për të siguruar shlyerje’”. Po ashtu Thayer’s Lexicon: “Forma asnjanëse tov ἱλαστήριον [|ilasthrion], e përdorur si emër, mjet qetësimi apo shlyerjeje, pajtim (gjermanisht Versöhnungs- oder Sühnmittel)”.  Vulgata latine e ka dhënë përmes emrit “propitiatorium”, duke theksuar aspektin e pajtimit/qetësimit, megjithëse nënkupton edhe atë të shlyerjes së mëkateve, pa të cilën pajtimi/qetësimi i Perëndisë është i pamundur. Përmes Vulgatës ka kaluar në përkthimet anglisht si “the propitiatory”, në italisht “propiziatorio” dhe përmes tyre në shqip “pajtimore” (DSF, Sb), “pajtues” (LIM, ABS). Ndërsa Kristoforidhi e ka përkthyer te Eksodi si “shpërblimtore”. Në BR, emri ἱλαστήριον [|ilasthrion] shfaqet dy herë, këtu dhe te Heb 9:5. Në këtë të fundit, emri i referohet specifikisht kapakut të Arkës së Besëlidhjes dhe është dhënë nga Vulgata me “propitiatorium”. Përkundër, në anglisht, duke filluar me përkthimin e Tyndale është dhënë masivisht si “mercy seat” (ndryshe NAB “place of expiation”; NIV “atonement cover”; NLT “place of atonement”), dhe përmes KJV është dhënë në shqip nga Kristoforidhi si “vendit përdëllyeshim” (ndryshe nga përkthimi që ka dhënë te Eksodi). Përkthimet në shqip kanë mbajtur këtu “pajtimore” (LIM “pajtuesi”; Át Daniel Gjeçaj, Testamendi i Rí “paqtuesi”; Meksi-Gjirokastriti nuk e përkthen fare). Megjithëse duke i konsideruar si të pranueshëm këto përkthime, një përkthim më i përshtatshëm është menduar të jetë “vendshlyerje”, sepse theksi i termit hebraik është te “mbulimi” i mëkatit dhe si rrjedhim “shlyerja” që bëhet për mëkatet e jo “pajtimi” i Perëndisë, edhe pse “shlyerja” mundëson dhe ka si qëllim “pajtimin”. Kjo shprehet në faktin se në ditën e vetme të vitit, kur kryeprifti hynte për të spërkatur me gjak këtë vend (Heb 9:6), ai “bënte shlyerjen” (כִפֶּר[kipper]) për mëkatet e veta dhe të popullit (Lev 16:15-16, 34). Për këtë arsye kjo ditë quhet edhe יוֹם כִּפֻּרִים  [jom kipurim] “dita e shlyerjes” (Lev 23:27).  Duke ardhur te përdorimi i emrit te Rom 3:25, ka qëndrime të ndryshme në lidhje me kuptimin specifik me të cilin e ka përdorur Pali emrin ἱλαστήριον [|ilasthrion] në referim të Jezusit. Para përkthyesve dhe komentuesve paraqiten 3 mundësi. 1) Ngjashëm si te Heb 9:6, emri mund të jetë përdorur në kuptimin “vend pajtimi”, “pajtimore” apo “vendshlyerje”, si referim për mbulesën mbi Arkën e Besëlidhjes (shih BDAG 2; kështu në angl. Darby, NET, Young, LEB, ndërsa disa versione e vënë me shënim si mundësi; në shqip ABS).  2) Emri mund të jetë përdorur në kuptimin “pajtim” ose “fli pajtuese”, “fli pajtimi”, “fli shlyrëse”, duke iu referuar aktit me të cilin pajtohet zemërimi i Perëndisë ndaj mëkatit (kështu angl. HCSB, ESV, KJV/NKJV, NASB, LSB; në shqip Sb, DSF).  3) Emri mund të jetë përdorur në kuptimin “shlyerje”, “fli shlyerjeje” apo “mjet shlyerjeje” (BDAG 1; Louw-Nida 40.12; kështu angl. NAB, NIV, RSV/NRSV, NJB “sacrifice for reconciliation”; në shqip LIM, ZiZ, Kristoforidhi “shpërblim”, Dervishi “shpërblesë”, Meksi-Gjirokastriti “illasmo (ndëjesë)”; Át Daniel Gjeçaj, Testamendi i Rí“mjet shpërblimi”). Për të tre variantet jepen arsye për t’i mbështetur, dhe nuk ka diçka përfundimtare (në lidhje me argumentet dhe arsyetimet pas këtyre interpretimeve, shih J. M. Gundry-Volf, “Expiation, Propitiation, Mercy Seat”, Dictionary of Paul and His Letters. editorë Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, and Daniel G. Reid. [Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1993], f. 279-284). Bibla PRO, megjithëse duke pranuar vlefshmërinë e këtyre varianteve dhe i ka paraqitur me shënim, në pamundësi për ta dhënë me një fjalë apo ndërtim më gjithpërfshirës (si në rastin e termit të afërt me të ἱλασμός [|ilasmos] te 1 Gjn 2:2; 4:10) e ka parë më me vend mundësinë e parë “vendshlyerje”. Pra, Krishti është “vendshlyerja” e vërtetë e spërkatur me gjakun e tij dhe tek i cili mund të hyhet tashmë lirisht nëpërmjet besimit.  

0.0152
2.21 MB
Rreth projektit
Pyetje të shpeshta
Regjistrohu
Shënime
Profili
Librat e Biblës
 1. Besëlidhja e Vjetër
 2. Zanafilla
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
 3. Eksodi
 4. Levitiku
 5. Numrat
 6. Ligji i Përtërirë
 7. Jozueu
 8. Gjyqtarët
 9. Ruta
 10. I i Samuelit
 11. II i Samuelit
 12. I i Mbretërve
 13. II i Mbretërve
 14. I i Kronikave
 15. II i Kronikave
 16. Ezra
 17. Nehemia
 18. Esteri
 19. Jobi
 20. Psalmet
 21. Fjalët e Urta
 22. Predikuesi
 23. Kënga e Këngëve
 24. Isaia
 25. Jeremia
 26. Vajtimet
 27. Ezekieli
 28. Danieli
 29. Hosea
 30. Joeli
 31. Amosi
 32. Abdia
 33. Jonai
 34. Mikea
 35. Nahumi
 36. Habakuku
 37. Sofonia
 38. Hagai
 39. Zakaria
 40. Malakia
 1. Besëlidhja e Re
 2. Ungjilli sipas Mateut
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  6

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  7

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  8

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  9

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  12

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  13

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758
  14

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  15

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
  16

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
  17

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  18

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  19

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  20

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  21

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  22

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  23

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
  24

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
  25

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  26

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475
  27

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
  28

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
 3. Ungjilli sipas Markut
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
  5

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556
  7

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  8

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  9

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  10

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  12

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  13

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  14

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
  15

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  16

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
 4. Ungjilli sipas Lukës
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
  6

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
  7

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  8

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556
  9

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
  12

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
  13

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  14

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  15

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  16

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  17

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  18

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  19

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  20

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  21

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  22
  23
  24
 5. Ungjilli sipas Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071
  7

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253
  8

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
  9

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
  12

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  13

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  14

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  15

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  16

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  17

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  18

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  19

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  20

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  21

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
 6. Veprat e Apostujve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
  6

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415
  7

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
  8

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  9

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  12

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  13

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  14

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
  15

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
  16

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  17

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  18

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
  19

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
  20

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  21

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  22

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  23

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  24

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  25

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  26

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  27

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  28

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 7. Letra drejtuar Romakëve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  7

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  8

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
  9

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  12

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  13

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314
  14

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  15

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  16

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
 8. Letra I drejtuar Korintasve
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  5

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  7

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  8

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  9

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  10

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  11

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
  12

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  13

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  14

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
  15

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758
  16

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
 9. Letra II drejtuar Korintasve
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
 10. Letra drejtuar Galatasve
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  2

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  6

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
 11. Letra drejtuar Efesianëve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  6

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
 12. Letra drejtuar Filipianëve
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  2

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
 13. Letra drejtuar Kolosianëve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
 14. Letra I drejtuar Selanikasve
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  5

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
 15. Letra II drejtuar Selanikasve
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
 16. Letra I drejtuar Timoteut
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  2

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516
  5

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  6

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
 17. Letra II drejtuar Timoteut
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
 18. Letra drejtuar Titit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516
  2
  3
 19. Letra drejtuar Filemonit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
 20. Letra drejtuar Hebrenjve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
 21. Letra e Jakobit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
 22. Letra I e Pjetrit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
  4

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314
 23. Letra II e Pjetrit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
 24. Letra I e Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
 25. Letra II e Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
 26. Letra III e Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415
 27. Letra e Judës
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
 28. Zbulesa
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  7

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  8

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
  9

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  10

  Zgjidhni vargun

  1234567891011
  11

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819
  12

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  13

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  14

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
  15

  Zgjidhni vargun

  12345678
  16

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  17

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  18

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  19

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  20

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415
  21

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  22

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021