Emri i Krishtit në shqipe

Emri i Krishtit në shqipe

       Me përkthimin e Shkrimit të Shenjtë në shqipe fillon edhe historia e gjuhës shqipe të shkruar. Teksti i parë i plotë i shkruar në shqipe, Meshari i Gjon Buzukut (1555), përmban pjesë nga Bibla, por kjo nuk do të thotë se krishterimi nuk është më i hershëm ndër shqiptarë. Arkeologët dhe historianët e datojnë atë që prej viteve të para të përhapjes së krishterimit. Duke qenë kështu, në shqipe kemi një traditë gojore të termave të krishterë më të hershme dhe një traditë shkrimore, më të vonë. Edhe për shkak të historisë së ndërlikuar të krishterimit në trojet shqiptare (deri me ndalimin e feve në gjysmën e dytë të shek. XX), mund të themi se tradita gojore dhe ajo e shkruar kanë bërë udhë të ndryshme.         
       Një emër që nuk mund t’i shpëtojë traditës jetëgjatë është edhe ai i Krishtit. Edhe ky emër shfaq një dukuri interesante në pamje të parë dhe shfaq edhe një luhatje në lidhje me formën e tij të përdorimit për shkak të kësaj tradite, që ka sjellë një liri të pazakontë në shqipe për përkthyesit.        
Emri qendror i Dhiatës së Re dihet se shfaqet në tekst: 
1. Herë me formën e zakonshme në shqipe të emrit të përveçëm të njeriut (emër e mbiemër/llagap; name/surname), pra “Jezu Krishti” (ku i pari, meqë është mashkullor duhet të jetë në të pashquar, “Jezu/Jezus”) dhe i dyti në të shquar (pra, “Krishti”, dhe jo “Krisht”);
2. Herë me rendin e përmbysur të emrit të plotë, pra “Krishti Jezu/s”;
3. Herë më vete emri i parë, “Jezusi”, ose i shoqëruar me “Zoti”, pra “Zoti Jezus/Jezu”; 
4. Herë më vete emri i dytë, “Krishti”. Për këtë të fundit, të gjitha përkthimet janë të njësuara.        
Përkthimet e sotme të shqipes, që merren në analizë për të dhënat e mësipërme dhe që mbahen parasysh përgjatë procesit të përkthimit të Biblës PRO, janë: 
- “Shkrimi shenjt: Besëlidhja e Vjetër dhe Besëlidhja e Re”, përktheu dhe shtjelloi dom Simon Filipaj, “Drita”, Ferizaj, 1994 (do t’i referohen shpesh studiuesit si përkthimi DSF).
- “Bibla e studimit”, Shoqëria Biblike Shqiptare (ABS), Tiranë, 2009 (referuar si përkthimi ABS).
- “Bibla: Shkrimi i shenjtë”, përkthimi “Së Bashku”, Tiranë, 2020, botuar nga Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (referuar si “Së bashku).
- “Dhiata e Re”, përktheu Vladimir Dervishi, Christian Heritage College, 2000. 
- Bibla, “Besëlidhja e re”, përkthimi Zëri i Zotit, përkthyes Marsel Shtainer, ShIB, Tiranë, 2017.         
Përfshihen në këtë analizë edhe përkthimet e Konstantin Kristoforidhit, të Dhiatës së Vjetër në toskërisht (“Dhjata e re në krahasim”, ABS, botimi 2005, sipas përkthimit të 1866) dhe në gegërisht (paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. Xhevat Lloshi, Prishtinë 2017, përkthimi i vitit 1872).        
       Kryesisht të gjitha këto përkthime (7 të tilla) ndahen në tri grupe:
1. Përdoret emri “Jezu” edhe kur përdoret më vete (Jezui, Zoti Jezu, i,e Jezuit/Jezuin), edhe kur përdoret me “Krishti”, pra “Jezu Krishti”. Vendos kështu Përkthimi Së Bashku, por edhe Kristoforidhi. Zgjedhin të përdorin formën “Jezu” dhe kur rendi është i përmbysur, pra “Krishti Jezu”. 
2. Përdoret emri “Jezus”, edhe më vete, edhe së bashku me “Krishtin”. Pra, “Zoti Jezus”, “Jezus Krishti”, “Krishti Jezus”. Vendos kështu Vladimir Dervishi. 
3. Përdoret më vete “Jezus”, së bashku “Jezu Krishti”, por në rendin e përmbysur “Krishti Jezus”. Vendos kështu Dom Simon Filipaj, ABS, “Zëri i Zotit”.        
Sipas kësaj zgjedhjeje të fundit – pra ruhet S e temës në emrin “Jezus” kur përdoret më vete dhe pas “Krishti” – po shkon edhe përkthimi Bibla PRO me këto argumente: 
1. për të shkuar me formën gramatikore të emrave mashkullorë të shqipes, që mbarojnë përgjithësisht me bashkëtingëllore (Arben, Dritan, Gjon, Mark, Ilir, Stefan etj.); 
2. për të shmangur hiatusin (a) që krijohet në lakim te “Jezui”, “Jezuit”, si formë e panatyrshme për shqipen; 
3. për të shmangur edhe homoniminë me “jezuìt”(b) (theksi tek i-ja).
4. Nuk është i natyrshëm për shqipen emri i përveçëm mashkullor që mbaron me zanore të theksuar, për më tepër me “U”, pra “Jezù”. Për këtë arsye shmanget edhe “Krishti Jezù” në të mirë të “Krishti Jezus”. 
          Kjo formë bëhet edhe më e pazakontë me një dukuri tjetër që përhapet në shqipe nën ndikimin e anglishtes me zhvendosjen e theksit në rrokjen e parë të fjalës, pra “Jèzus”. Në të dyja rastet, mungesa e S-së fundore e lë fjalën fonetike të paplotë(c).         
       Kur përdoret bashkë me “Krishti”, do të përqafohet trajta tradicionale, pa S, pra “Jezu Krishti”, forma më e përhapur në përkthimet e sotme (sipas kësaj shkojnë të gjitha përkthimet, me përjashtim të V.Dervishit) (ç). Gjuhëtari në fjalë ka vendosur të përdorë koherencën e rregullit gramatikor, duke e shmangur traditën.         
       Pse kjo luhatje sot në gjuhën shqipe për një emër të përhapur kaq herët në shqipe? Ndoshta për shkak se Drejtshkrimi i Gjuhës Shqipe i vitit 1972 normativizon vetëm shkrimin e fjalës “Krishti”(d), por nuk e përmend emrin “Jezus/Jezu” te ndonjë kapitull që mund të lidhej me emrin në fjalë, si ai i drejtshkrimit të “disa tipa fjalësh me prejardhje të huaj dhe emrash të përveçëm të huaj”, kapitulli III i drejtshkrimit. Këtu, në fakt, përmendet vetëm fjala “jezuit”.         
       Çdo përkthim i ri i Shkrimit të Shenjtë në shqipe duhet të marrë parasysh gjithë mundin dhe frytet e punës shumëshekullore, që nis me shkrimin e vetë shqipes, dhe, nga ana tjetër, duhet të marrë parasysh edhe zhvillimet e natyrshme të shqipes si gjuhë e gjallë. Duke iu bashkuar dy përkthimeve ndër më të përhapurat sot, të përkthimit ABS dhe të Dom Simon Filipajt, Bibla PRO synon edhe ngulitjen e përdorimit tradicional, edhe respektimin e natyrës së shqipes. 

Shënime
 a) Vështirësia që krijohet në shqiptim për shkak të bashkimit të dy zanoreve që vijnë njëra pas tjetrës dhe që nuk i takojnë së njëjtës rrokje. 
b) Murg i urdhrit katolik të quajtur “Shoqata e Jezuit”: kuvendi i jezuitëve. (Fjalori i gjuhës shqipe, 2006) 
c) Provo të shqiptosh në një fjali togun “Krishti Jèzu”, me theks tek e-ja.
ç) Nuk mund të merret në shqyrtim në këtë vlerësim përkthimi ECM (botimi i vitit 2000, botimi i parë 1993), për shkak se nuk përdor asnjëherë fjalën “Krishti”, por “Mesia”. 
d) Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, “Drejtshkrimi i gjuhës shqipe”, Tiranë 1973, Rregulli 75, f.146.

0.0038
1007.47 KB
Rreth projektit
Pyetje të shpeshta
Regjistrohu
Shënime
Profili
Librat e Biblës
 1. Besëlidhja e Vjetër
 2. Zanafilla
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
 3. Eksodi
 4. Levitiku
 5. Numrat
 6. Ligji i Përtërirë
 7. Jozueu
 8. Gjyqtarët
 9. Ruta
 10. I i Samuelit
 11. II i Samuelit
 12. I i Mbretërve
 13. II i Mbretërve
 14. I i Kronikave
 15. II i Kronikave
 16. Ezra
 17. Nehemia
 18. Esteri
 19. Jobi
 20. Psalmet
 21. Fjalët e Urta
 22. Predikuesi
 23. Kënga e Këngëve
 24. Isaia
 25. Jeremia
 26. Vajtimet
 27. Ezekieli
 28. Danieli
 29. Hosea
 30. Joeli
 31. Amosi
 32. Abdia
 33. Jonai
 34. Mikea
 35. Nahumi
 36. Habakuku
 37. Sofonia
 38. Hagai
 39. Zakaria
 40. Malakia
 1. Besëlidhja e Re
 2. Ungjilli sipas Mateut
 3. Ungjilli sipas Markut
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728
  3

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
  5

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  6

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556
  7

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  8

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
  9

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
  10

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  11

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  12

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  13

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  14

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
  15

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  16

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
 4. Ungjilli sipas Lukës
 5. Ungjilli sipas Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
 6. Veprat e Apostujve
 7. Letra drejtuar Romakëve
 8. Letra I drejtuar Korintasve
 9. Letra II drejtuar Korintasve
 10. Letra drejtuar Galatasve
 11. Letra drejtuar Efesianëve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  2

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  6

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
 12. Letra drejtuar Filipianëve
 13. Letra drejtuar Kolosianëve
  1

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223
  3

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
 14. Letra I drejtuar Selanikasve
 15. Letra II drejtuar Selanikasve
 16. Letra I drejtuar Timoteut
 17. Letra II drejtuar Timoteut
 18. Letra drejtuar Titit
 19. Letra drejtuar Filemonit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
 20. Letra drejtuar Hebrenjve
 21. Letra e Jakobit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324252627
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718
  4

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617
  5

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920
 22. Letra I e Pjetrit
 23. Letra II e Pjetrit
 24. Letra I e Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910
  2

  Zgjidhni vargun

  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  3

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021222324
  4

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
  5

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415161718192021
 25. Letra II e Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213
 26. Letra III e Gjonit
  1

  Zgjidhni vargun

  123456789101112131415
 27. Letra e Judës
  1

  Zgjidhni vargun

  12345678910111213141516171819202122232425
 28. Zbulesa