Varianti Interlinear 1.0

varianti interlinear 1.0 cover image

Në 1 mars 2022 Bibla PRO vjen me formatin digjital. Çdokush ka mundësinë të lexojë nga ekrani i kompjuterit, tabletit apo celularit, variantin interlinear të Shkrimeve të Shenjta. Ky variant i vjen në ndihmë kujto që ka interes për të bërë një punë studimore apo krahasimore të përkthimeve të Biblës.

Çfarë ofron formati digjital?

interlineari ne ekrane te ndryshme
  • përkthimin më të fundit në shqip nga teksti origjinal të tri letrave të Gjonit;
  • përkthimin interlinear;
  • teknologjinë më të fundit për të mundësuar një tekst sa më të lexueshëm;
  • mundësi për të pasur hyrje (akses) nga çdo lloj ekrani;
  • mundësi printimi të tekstit.

Ndaje me të tjerë

Postime të tjera