Aspekte përkthimore të variantit interlinear

Imazh shoqerues i "Aspekte te interlinearit"

Ndaje me të tjerë

Postime të tjera

 • Varianti Standard

  Varianti Standard

  Varianti standard paraqet përkthimin në shqipen e sotme në përputhje me normat gramatikore të standardizuara.

  më shumë


 • Aspekte përkthimore të variantit interlinear

  Aspekte përkthimore të variantit interlinear

  Për të kuptuar më qartë disa aspekte përkthimore të interlinearit, Bibla PRO parashtron ndonjë çështje të rrafshit leksikor dhe morfologjik.

  më shumë


 • Varianti Interlinear

  Varianti Interlinear

  Varianti interlinear paraqet tekstin hebraisht dhe greqisht të shoqëruar me përkthimin në shqip të çdo fjale poshtë saj.

  më shumë